jan
29
2021

Terlouw stopt kinderboeken

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

Jan Terlouw stopt met het schrijven van kinderboeken. “Ik schrijf nog op dagelijkse basis, maar dat zijn beschouwingen en artikelen. Maar ik ken de kinderen van nu niet meer, ik heb er geen verstand meer van. Ik sta met mijn leeftijd te ver van de huidige kinderen af.” Als eigen favoriete jeugdboek noemt Terlouw de roman Alleen op de wereld van Hector Malot.
Terlouw kennen we als de kinderboekenschrijver, D66-minister van Economische Zaken en vicepremier in de kabinetten Van Agt-II en -II en als zoon van een Gereformeerde Bonds-predikant. Als kinderboekenschrijver neemt hij nu dus afscheid. Jammer.
Zijn boek Pjotr: vrijwillig verbannen naar Siberië heb ik verslonden. Dat boek heb ik, met name in de hoogste groepen van de basisschool, zo vaak gelezen dat ik er over kon dromen. Het boek staat in tweevoud in mijn boekenkast.
Terlouw wordt in de herfst van dit jaar 90. Een mooie leeftijd om met schrijverspensioen te gaan.

Tags // , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.