mei
26
2014

Term “vrijgemaakt” is overbodig

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

EDE De toevoeging ‘vrijgemaakt’ in de naam van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) kan in de toekomst achterwege blijven. Dat stellen de deputaten herziening kerkorde van (een commissie binnen de GKV) in een rapport voor de synode.
De deputaten constateren dat ‘in de komende jaren de kans op verwarring met de voormalige Gereformeerde Kerken (synodaal) zal afnemen’, omdat deze kerken in 2004 opgingen in de Protestantse Kerk in Nederland. Ze stellen dat in de toekomst voor gereformeerd-vrijgemaakten de aanduiding Gereformeerde Kerk voldoet.
Anderzijds is de afkorting GKV inmiddels een begrip, constateert de commissie. Ze adviseert de synode daarom om voorlopig de domeinaanduiding gkv.nl te handhaven. De deputaten adviseren de synode ook om de Protestantse Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken te informeren over de aanpassing in de naam. De synode vergadert over twee weken over de nieuwe kerkorde.

Bron: Friesch Dagblad

Tags // , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.