feb
03
2015

Verkiezingen

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Gisteren was het de Dag van de Kandidaatstelling. In alle provincies en voor alle waterschappen werden de kieslijsten ingediend. Vanmiddag, om 16 uur, kwamen de provinciale Kiesraden bijeen om over de ingediende lijsten te vergaderen. Een besloten bijeenkomst, waarna de Kiesraad de lijsten op de website publiceerden.
Als secretaris van de ChristenUnie aan mij de taak om voor de Friese lijsten te zorgen. Voor de Provinciale Staten en it Wetterskip. Vandaag was het een lange dag: ik zou gebeld worden wanneer er een verzuim was – jargon om te zeggen dat er iets ontbrak of fout was. Maar alles volgens het principe: geen bericht, goed bericht.
Aan het begin van de avond werd op de website dus de lijsten gepubliceerd. Op Kiesraad.nl de lijst voor de Staten, op de site van It Wetterskip die van het waterschap. En gelukkig: de lijsten zijn zonder verzuim aangenomen!
Dat betekent dat we kunnen gaan ‘afkijken’. Op de lijst van de Staten staat de ChristenUnie bovenaan met ingediende namen. Dat doet me natuurlijk goed: “mijn” lijst trekt de collega-lijsten. Ik zie de bekende lijsten en lijsttrekkers: Anja Haga voor de ChristenUnie, Jelle Hiemstra voor Friese Koers, Max Aardema voor de PVV en Sander de Rouwe voor het CDA – om maar eens wat te noemen.
En dan it Wetterskip. Weinig mensen uit Leeuwarden, weinig bekende namen. Of het moet (in algemene zin) oud-minister Tineke Huizinga-Heringa zijn, op plek 8 voor de ChristenUnie. Of O.A. van der Galiën – is dat niet huidig onafhankelijk Statenlid Otto van der Galiën? Otto zat tussen 2003 en 2007 namens de ChristenUnie-SGP in de Friese Staten, en kwam in 2011 opnieuw in dezelfde Staten, maar toen namens de PVV. Maar van die partij nam Van der Galiën afscheid na de ‘Minder, minder, minder’-uitspraak van PVV-leider Geert Wilders.
Enfin.
De lijsten zijn ingediend. Nu campagne, en 18 maart is het woord aan de kiezer.

Tags // , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.