mrt
22
2020

Vitaal beroep

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Predikanten en kerkelijk werkers horen volgens minister Ferd Grapperhaus bij de vitale beroepen. Hij gaat bij de kerken informeren of ze tegen problemen aanlopen bij de zorg voor zieken en stervenden.
Dat zegt Grapperhaus in een interview met het Nederlands Dagblad. De kerken hebben hem gevraagd om predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers op de lijst met vitale beroepen te zetten. Grapperhaus roept in het interview kerken nogmaals op de voorzorgsmaatregelen rond grotere bijeenkomsten zorgvuldig te volgen. Maar hij vraagt ze ook hun maatschappelijke rol te pakken.
Dat is een mooie oproep. Je zult je maar voorbereiden op een studie Geestelijke Verzorging aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een studie waar twee jaar voor staat, in voltijd en zonder een wetenschappelijke voorbereiding. In deeltijd duurt de studie vier jaar – inclusief vooropleiding (pre-master). Met een wetenschappelijke voorbereiding, bijvoorbeeld via het VWO, kan de eenjarige master volstaan.
Maar ik heb enkel een havo- en een hbo-bachelor-diploma. Voor mij geldt dus het totaalpakket van de eenjarige pre-master en de eenjarige master Geestelijke Verzorging. Als alles verloopt volgens planning, zal ik dus in de zomer van 2022 klaar zijn met de studie.
En waarom zou het niƩt verlopen volgens de strakke planning?
Ben ik te vaag, te wazig?
Ondanks alle corona-perikelen heb ik deze week mij ingeschreven voor de pre-master aan de RuG. Eerst dus de vooropleiding, daarna de studie zelf.
De Rijksuniversiteit Groningen. Een plek met een rijke historie. Ben Feringa is hoogleraar organische chemie. In 2016 ontving hij samen met Jean-Pierre Sauvage en Fraser Stoddart de Nobelprijs voor de Scheikunde. Dat was hetzelfde jaar dat Bob Dylan de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg.
Pim Fortuyn was universitair docent marxistische sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1980 bij Ger Harmsen tot doctor in de sociale wetenschappen, op een proefschrift over de sociaaleconomische politiek in Nederland van 1945 tot 1949.
Turner Epke Zonderland studeerde in 2018 af als arts na de studie Geneeskunde. De eerste leider van de ChristenUnie, Kars Veling, studeerde wis-, natuur- en scheikunde, na zijn kandidaats studeerde hij Wijsbegeerte aan dezelfde universiteit.
Om maar eens een greep te doen uit de lijst van bekende alumni en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.