okt
10
2021

Young Academy Groningen

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Een werkgroep van jonge onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zegt dat de afhandeling van klachten over pesten, intimidatie en discriminatie binnen de universiteit ernstig tekortschiet. Slachtoffers krijgen de schuld, hen wordt het zwijgen opgelegd en ze blijven met trauma’s achter, steltĀ het rapportĀ van de Young Academy Groningen.
De werkgroep baseert zich op een onderzoek onder 26 stafleden. Zij kregen te maken met machtsmisbruik, allerlei vormen van discriminatie en sabotage van hun wetenschappelijk onderzoek.
De werkgroep stelt vast dat de daders op een uitzondering na mannen waren, dat ze op een uitzondering na de Nederlandse nationaliteit hebben en dat ze in alle gevallen leidinggevende van het slachtoffer waren.

Klagen helpt niet
De werkgroep erkent dat de steekproef niets zegt over hoe vaak RUG-medewerkers met pesten, intimidatie of discriminatie te maken krijgen, maar durft wel de stelling aan dat de klachtenprocedure niet werkt. Klagen leidde tot wraak en de daders wisten zich gedekt door hun leidinggevenden, die ook de Nederlandse nationaliteit hadden.
Uiteindelijk lijdt de hele organisatie daaronder, schrijven de onderzoekers. “Waar daders worden beschermd en slachtoffers gestraft, ontstaat geleidelijk aan een angstcultuur, die slachtoffers en anderen in steeds grotere angst en wanhoop achterlaat.”

Reactie universiteit
Het universiteitsbestuur zegt te betreuren dat collega’s met “onbehoorlijk gedrag” te maken kregen. Een paar jaar terug is een zerotolerancebeleid ingevoerd. “Het spijt ons zeer dat ondanks deze inspanning medewerkers nog steeds met ongewenst gedrag te maken kregen.”
Het beleid wordt aangescherpt. Zo komt er een ombudsman, worden mensen getraind om ongepast gedrag in een vroeg stadium aan te pakken en komen er in alle faculteiten gesprekken over pesten en discriminatie.

Bron: NOS

Tags // , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.