nov
29
2015

Zecharja

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Voor een dienst in den lande, was ik vandaag in de evangelische gemeente Zecharja. De naam van deze kerkgemeenschap slaat terug op Zacharia of Zacharias, het is maar net welke vervoeging je het meest aanspreekt. Vergelijk het met het verschil tussen Hanna en Hannah. Of Anne en Hanne. Of HEER en HEERE. Enfin, extra letters die vaak iets aangeven van een familietraditie.
Zecharja, dus.
Goede naam om de Adventsperiode mee te beginnen. De naam Zecharja (betekenis: ‘JHWH heeft herinnerd’ of ‘Jehovah heeft gevierd’) slaat onder meer terug op Zacharias, de echtgenoot van Elisabeth. De priester en zijn vrouw kregen op latere leeftijd nog een zoon, die zij Johannes moesten noemen. Opmerkelijk in een tijd waarin vernoemen naar een familielid erg belangrijk was – in de wederzijdse families kwam geen enkele Johannes voor.
Deze Johannes – Jahweh is genadig– is de bekende Johannes de Doper, een verre neef van Jezus.
Zecharja slaat ook op Zacharia, een van de kleinere profeten. In het blad WegWijs van de Gereformeerde Bijbelstudiebond, de laatste uitgave van dit kalenderjaar, staat een interview met Mieke Brink. Zij schreef een Bijbelstudie bij de profeet Zacharia. Met permissie één citaat uit dit interview:
‘Nee, de profeet Zacharia is niet een ‘traditionele advent-profeet’, zegt Mieke Brink-Blijdorp. In 2011 verscheen van haar hand het boek De Koning In Aantocht, dat ze schreef samen met oudtestamentica Ria Kuijper-Versteegh. “Je vindt bij deze profeet geen aankondiging over Jezus’ geboorte zoals bijvoorbeeld Micha. Maar je leest bij Zacharia wel het verlangen dat het met de komst van de Koning wordt zoals het moet zijn. Dat betekent trouwens dat het met die komst niet wordt zoals het was.”
Als voorbeeld noemt Brink de profetie van de intocht in Jeruzalem, op een ezel (Zacharia 9:9). “Het is een Davidsfiguur die Zacharia voor ogen heeft. Een eenvoudige leider, niet een majestueus heerser. De persoon waarover de profeet het heeft, staat aan het begin van zijn regeringsperiode en is verwachtingsvol. Iedereen is vol verwachting van wat er gaat komen.”’
Maar Zecharja slaat ook op de koning van het tienstammenrijk Israël, zoon van koning Jerobeam II. Deze Zecharja deed wat slecht was in de ogen des Heeren. Die boef. Maar op deze Zacharia zal de naam van de kerk niet hebben geslagen. Eerder op de profeet – vermoed ik, maar ik weet het niet zeker. Ik heb het niet gevraagd.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.